Πρότυπα και Πιστοποιήσεις

Τα Kυπριακά αυγά με Διεθνή πιστοποίηση

Στην Vasilico δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα των προϊόντων μας. Γι’αυτό έχουμε φροντίσει να πιστοποιήσουμε όλη την αποθήκευση και διανομή των αυγών μας με ISO 22000.

Επίσης όλες οι μονάδες μας είναι πιστοποιημένες με το απαραίτητο πιστοποιητικό HACCP για την ωοσκόπηση, τυποποίηση και συσκευασία αυγών, εφαρμόζοντας όλες τις απαραίτητες αναλύσεις σε κάθε στάδιο της παραγωγής.

Έτσι τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα τόσο για την παραγωγή όσο και για την διαδικασία μεταφοράς και αποθήκευσης.


Ελέγχουμε πλήρως όλη τη διαδικασία παραγωγής, αποθήκευσης σε ειδικά σχεδιασμένους χώρους και διανομής με ιδιόκτητο στόλο φορτηγών ψυγείων έτσι ώστε το τελικό προϊόν να μένει πάντα αναλλοίωτο.