Επιχειρηματική Ηθική και Συμμόρφωση

Μέλος της Διεθνόυς Επιτροπής Αυγών

Η εταιρεία μας είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο και δεύτερη Πανελλήνια που έχει την τιμή να είναι μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Αυγών.

Η Διεθνής Επιτροπή Αυγών είναι ο μόνος οργανισμός που αντιπροσωπεύει την παγκόσμια βιομηχανία αυγών.

Σκοπός του οργανισμου είναι να προωθηθεί η διεθνής συνεργασία μεταξύ όλων των τομέων της βιομηχανίας αυγών προς αμοιβαίο όφελος:

  1. Να βοηθήσει τις εργασίες των διεθνών οργανισμών σε χώρες όπου το επίπεδο του φαγητού και της ασφάλειας των τροφίμων είναι ανεπαρκές.
  2. Να ενθαρρύνει την βελτίωση της διαβίωσης των ζώων και πτηνών.
  3. Ενθάρρυνση δράσεων για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος.