Κώδικας Δεοντολογίας

Δικός μας ο Κώδικας - Δική μας και η Ευθύνη

Ο Κώδικας Δεοντολογίας μας είναι ο οδηγός μας για να ενεργούμε σωστά και εξηγεί πώς οι αξίες μας καθοδηγούν τις αποφάσεις μας.

Η Vasilico πιστεύει ότι η διεξαγωγή των εργασιών μας ηθικά και με σωστές πρακτικές είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της εταιρείας.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Vasilico, βασίζεται στις αξίες μας και διευκρινίζει την ηθική και τις προσδοκίες της συμμόρφωσης για τον καθένα που εργάζεται στην Vasilico.

Ο Κώδικας αντικατοπτρίζει ένα σύνολο αξιών και συμπεριφορών και σαφείς ηθικές προσδοκίες. Αυτό μας βοηθά να κάνουμε επιλογές με συνεπή τρόπο τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Κάθε τμήμα του κώδικα είναι σαφές για όλους - όπου κι αν εργάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας , παρακαλούμε στείλτε email [email protected]

Οι αξίες μας είναι το θεμέλιο του κώδικα μας:

  • Επικέντρωνόμαστε στην ποιότητα και στην εξαιρετική εξηπηρέτηση,
  • Έχουμε μακροπρόθεσμη και βιώσιμη προοπτική,
  • Επενδύουμε στην επιμόρφωση στον τομέα μας,
  • Συνεχής βελτίωση της ποιότητας μας με ευελιξία και αποτελεσματικότητα,
  • Επικεντρώνομαστε στους καταναλωτές και στις ανάγκες τους,
  • Αναπτύσουμε εξαιρετικά ταλαντούχο εργατικό δυναμικό,
  • Ανάπτυξη της καινοτομίας σε όλα τα φάσματα των ενεργειών μας,
  • Χτίζουμε εμπιστοσύνη μεταξυ κοινοτήτων και ευάλωτων ομάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δέσμευσή μας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, επισκεφθείτε την ενότητα η Κοινωνική Ευθύνη.