Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Δημιουργία και Εκσυχρονισμός Μονάδων Μεταποίησης, Εμπορίας ή/και Ανάπτυξης Γεωργικών Προϊόντων


Ευρωπαικό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές